Vytvořit podnikatelský plán sám, nebo si jej nechat zhotovit?

Jakou mám vizi, schopnosti, znalosti, nástroje, informace? Dokáži vytvořit reprezentativní text? Provedu bezchybně výpočty? Rozpoznám rizika podniku a naplánuji opatření k jejich mírnění? Právě takové otázky si logicky pokládá každý, kdo stanul před výzvou vytvoření podnikatelského plánu.

Je možné se setkat s pojmy podnikatelský záměr a podnikatelský plán. Jaký je však mezi nimi rozdíl? Podnikatelský záměr představuje vlastní nápad, či myšlenku, která by měla vést k zisku. Pokud hovoříme o soupisu dokumentu, který má podnikatelský záměr představovat, je vhodné jej koncipovat jako souhrn nejdůležitějších idejí tak, aby neodradil od přečtení svojí délkou, a přesto dokázal pro věc nadchnout svého čtenáře. Je vhodné svůj podnikatelský záměr zpracovat také jako zajímavou prezentaci a vytvořit podobu takzvané výtahové prezentace. Výtahová prezentace je zhruba dvouminutové představení záměru, tak, aby bylo možné ji doslova „ve výtahu“, mezi několika patry, představit potenciálnímu investorovi, či tomu, kdo může věc jinak pozitivně podpořit. Cílem je dosáhnout reakce posluchače: „řekněte mi více“.

Podnikatelský plán naproti tomu předpokládá hlubší popis činností, provedení analýz, nastínění strategií. Jedná se o dokument, který bude vyžadován každým, koho věc zaujala a chce prostudovat myšlenky hlouběji, rozhodnout se, zda věc podpoří, či nikoliv. Profesionalita, odbornost, objektivita dokumentu, jeho úplnost a detailnost, jsou hlavními vlastnosti, které vzbudí u čtenáře důvěru. Zpravidla není podnikatel přítomen ve chvíli, kdy je plán čten a hodnocen, je tedy jedinečnou vizitkou věci. Je možné pozorovat, že čtenář neprohlíží dokument postupně po kapitolách a není koncentrován po celou dobu čtení stejně. Úvod, shrnutí a závěr dokumentu jsou zpravidla čteny kompletně, ostatní kapitoly jsou nalistované dle zájmu. Zvláštnímu zájmu se těší kapitola zabývající se riziky podniku, jejímu detailnímu vyvedení je tedy nutno věnovat zvýšenou pozornost. Je vhodné žádná rizika nezakrývat, ale vše sepsat, spolu s opatřeními, která budou realizována za účelem mírnění rizik tak, aby se stala přijatelnými.

chci se poradit

Dohoda o mlčenlivosti

Pokud má podnikatel originální myšlenku, jejíž prozrazení může být potenciálně zneužito, je vhodné uskutečnit podpis dohody o mlčenlivosti. Díky ní bude podepisujícím stranám umožněno o nápadu otevřeně hovořit bez obav ze zneužití.