Strategický plán

Strategický management představuje nástroj plánování budoucího stavu. Strategické plánování má svůj význam právě v době, kdy je možné zaznamenat velmi rychlý vývoj v oboru. Strategický management uplatňovaný na základě strategického plánu umožní organizaci se na změny připravit a ve správnou chvíli aplikovat předem definované intervence.