O nás

Společnost BURESWORKS, s.r.o. byla založena dne 23. září 2013.

Jednatelkou společnosti je Ing. Mgr. Lucie Burešová.

Ing. Mgr. Lucie Burešová

Ing Mgr Lucie Burešová

Specializuji se na psaní studií proveditelnosti, především pak v oblasti zdravotnictví.

Své studium jsem započala bakalářským studiem v oboru Všeobecná sestra. Následovalo studium navazujícího magisterského oboru Specializace ve zdravotnictví – Intenzivní péče – na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které jsem dokončila v roce 2011. Po té jsem zahájila studium v oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Studium bylo dokončeno v roce 2013.

Moje pracovní dráha začala v roce 2009. Mám praxi jako zdravotnický pracovník, což mi poskytuje nezbytný objektivní vhled do problematiky zdravotnických projektů. Své pracovní zkušenosti jsem dále sbírala jako projektový manažer a zpracovatel odborných studií.“ 

PRINCE2

Publikace

BUREŠOVÁ, L. (2013): Studie proveditelnosti – Rekonstrukce Vodoléčebného ústavu Kyselka. In: Mezerová, V. Rosenlacher, P. (eds.), Ekonomika a management ve zdravotnictví 3. ročník. Praha: FBMI, ČVUT v Praze, s. 10-17. ISBN 978-80-01-05277-8.

BUREŠOVÁ, L. (2014): Studie proveditelnosti jako argument pro rozvoj. In: Hesková, M. Jílková, P. a kol. (eds.), Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do Evropské Unie. České Budějovice: VŠERS, s. 23-27, ISBN 978-80-87472-69-9.