Projekty

Uvedené projekty představují vyhotovené studie proveditelnosti, jež je díky jejich převážně socio – ekonomické povaze možné dále veřejně prezentovat. Jedná se o projekty, které byly zhotoveny bez nároku na jakékoliv odměny.

Studie proveditelnosti – Rekonstrukce Vodoléčebného ústavu Kyselka

KYSELKA

Studie proveditelnosti – Rekonstrukce Vodoléčebného ústavu Kyselka vyčísluje náklady na rekonstrukci a komplexně zhodnocuje veškeré aspekty projektu. Projekt je rozdělen do fází a jsou definovány jednotlivé činnosti projektu. Na základě odhadu poptávky, analýzy tržního prostředí a analýzy konkurence zařízení je stanovena marketingová strategie a marketingový mix. Jsou definovány potřebné profese v jednotlivých fázích projektu. Dále je navrženo uspořádání zdravotnických a podpůrných pracovišť v objektu. Práce hodnotí dopad projektu na životní prostředí, jsou analyzována rizika a vyjádřena efektivita a udržitelnost projektu.

Studie proveditelnosti dokazuje, že díky provedení rekonstrukce je možné navázat na dlouholetou tradici ústavu. Hodnota podnikatelské příležitosti spočívá především v tradici a jméně bývalých lázní.

Bližší informace o projektu jsou k dispozici na webové stránce kyselka.studieproveditelnosti.cz

Podporujeme mladé talenty

Jedenáctiletý talentovaný umělec Vojtěch Maur vytvořil video s názvem Budoucnost je v elektronizaci. Toto precizně zpracované dílo jsme zařadili do soutěže Portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra České republiky o čtečku. Máme za to, že čtení je nedílnou součástí rozvoje dětí, proto jsme neodolali uvedení tohoto videa do soutěže. Přejeme Vojtovi mnoho zdaru a těšíme se, že budeme moci uveřejnit fotografii šťastného výherce.