Pre-feasibility study

Pre-feasibility study představuje přípravnou studii. Slouží především pro doložení faktu, zda se vyplatí vytvářet plnou studii proveditelnosti.

Pre-feasibility study zahrnuje hodnocení investičních možností a příležitostí, provádí iniciální hodnocení nákladů vybraného investičního projektu a navrhuje možný způsob řízení a financování projektu v případě uskutečnění. Běžným výstupem pre-feasibility study je technické, finanční, sociální hodnocení a dále hodnocení prostředí. Výstupy jsou požadovány tak detailní, aby bylo možné je dále použít pro psaní plné studie proveditelnosti.

Následující schéma prezentuje obvyklou posloupnost jednotlivých činností, včetně zpracování studií a plánů. Tato posloupnost je využívána pro rozvoj a udržování konkurenceschopnosti podniku. Reflektuje postup, který podnik volí pro uplatňování jednotlivých projektů.

Posloupnost činností