Kam pro peníze na podnikání?

Připadá Vám, že dnes podniká každý? A Vy přitom máte tak inovativní myšlenku, ale chybí Vám peníze. Začátek byznysu však pro většinu podnikatelů nepředstavuje investování zázrakem získaných peněz, ale cílevědomý proces, v němž získání kapitálu hraje stěžejní roli.

Pakliže podnikatel není schopen pokrýt náklady na začátek podnikání vlastními zdroji, nabízí se financování z veřejných zdrojů, či ze soukromých zdrojů.

Veřejné zdroje představují přímou a nepřímou podporu. Přímou podporu je možné získat z různých programů a grantů, které poskytují zpravidla specializovaná ministerstva. Dále je možné využít státní dotace a programy podpory a rovněž dotační a grantové programy v jednotlivých krajích.

Přístup k financím z Evropské Unie je realizován prostřednictvím operačních programů. Pro jednodušší orientaci je možné vyhledávat v Databázi podpor a dotací.

Odkazy na weby jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků je možné získat z oficiálních stránek Evropské Unie zde.  

V současnosti se setkáváme z řadou pojmů, z nichž některé je vhodné, pro správné užívání, blíže specifikovat:

  • Start-up

Představuje inovativní podnik v první fázi vývoje hledající svůj business model. Nutné odlišit od začínajícího podniku, který nenese inovativnost.

  • SME / MSP

Jedná se o zkratku, která označuje „Malé a střední podniky“ (bez ohledu na inovativnost).

  • Inovace

Změna ve vnitřní struktuře výrobního organismu, přechod od původního k novému stavu.

Jedná se o pojmy stěžejní ve spojení s především s financováním z cizích zdrojů.

Další významnou informací je pak rozlišení podnikání dle velikosti:

  • Drobní podnikatelé

Méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony €.

  • Malé podniky

Méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů €.

  • Střední podniky

Méně než 250 zaměstnanců, roční obrat nepřesahuje 50 milionů €, bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů €.

Financování ze soukromých zdrojů je možné zajistit pomocí nástrojů, jakými jsou bankovní úvěry, půjčky, leasing, factoring, forfaiting, tichý společník, či rizikový kapitál.

Inovativní záměr může těžit ze spolupráce s takzvanými Business Angels. Ti využívají pro podporu záměrů investice soukromého kapitálu a zároveň uplatnění svých vlastních podnikatelských zkušeností. Jedná se o zkušené podnikatele s rozsáhlým know-how, orientací v odvětví a řadou strategických partnerů a kontaktů. Tuto možnost financování využijí podniky ve fázi seed, start-up, nebo expanzní fázi životního cyklu.

Podnikatelské inkubátory pak představují prostředí, kde je využíváno poradenství, financování, networking, poskytovaných prostor a propagace k rozvoji především inovativních podnikatelských záměrů.